Fadervor

Mødet med kristendommens ældste og mest kendte bøn Fadervor, kan være en stor mundfuld for børn og unge. For hvad er det egentligt ordene i denne bøn fra Matthæusevangeliet betyder? Det er nok de færreste børn, der ved at disciplene spørger Jesus, om han kan lære dem at bede, og han derefter lærer dem at bede fadervor.

Men i den lille billedbog ”Fadervor” af professor i bibelsk teologi i Berlin Rainer Oberthür gives der en grundig indføring i den centrale bøn fadervor.

Forfatteren deler bønnen op i små dele og gennemgår ord og linjer, så betydningen bliver mere åbenlys.
Ordene forklares i forhold til barnets univers og det omgivende samfund, ligesom den kristne optik drages frem i lyset.
”Fadervor” er både en indføring i bønnen af samme navn, og et yderst anvendeligt værktøj til at forklare kristendommens ide i børnehøjde.
Sproget er både højtideligt, poetisk og jordnært på én gang, så der er samtidig lagt op til samtale mellem barn og voksen i forhold til at forstå og udlægge teksten.

Indimellem er ordene måske en kende gammeldags og vanskeligt tilgængeligt. For hvordan skal et barn forstå at der om ”Far” står, at ”Du skaber og opholder vores liv”. Og hvorfor forklares ”Giv os i dag vort daglige brød” med ”Vi har brug for brød, for at kunne leve” og ”… også brød til sjælden skal der til, …”. Jeg savner lidt mere enkle, håndgribelige og uhøjtidelige begreber.

Børnebilledbogen er smukt illustreret med velvalgte motiver af Barbara Nascimbeni, der bibringer en glad og munter tone til bogen her. Det passer fint til Rainer Oberthürs kristendomsformidling, der er positiv og glædesrig.
I sin afslutning opmuntrer han de unge læsere til selv at bede fadervor, ligesom så mange tusinder af mennesker over hele jorden gør.
Han anviser bønnen som den individuelle vej til at søge Gud.
Med sin helt egen version af Fadervor viser Rainer Oberthür afslutningsvis hvordan bønnen kan forstås og fortolkes i børnehøjde. Her lykkes bogen fantastisk flot og giver rigtig god mening.

Køb Fadervor online

Skriv et svar