Førstehjælp til og for børn

At kunne hjælpe hinanden og sig selv når uheldet er ude, er ikke kun vigtigt for voksne. Også børn har stort udbytte af at kende til førstehjælp – og for omgivelserne kan det også blive værdifuldt, at de yngste ved hvad der skal gøres i nødsituationer og ved pludselig opstået sygdom.

Poul Lørup Larsen, der er uddannet brand- og ambulancemand, har skrevet en fin og yderst anvendelig førsthjælpshåndbog til børn fra 6 år og op.

Bogen ”Førstehjælp til og for børn” kan læses på egen hånd af børn, der selv kan læse eller sammen med en voksen.

”Førstehjælp til og for børn” er prydet af glade og letforståelige tegninger. På tekstsiden er der her og der enkelte ord og vendinger, der med fordel kunne være formidlet lidt mere børnevenligt. Men overordnet set er ”Førstehjælp til og for børn” en overskuelig og velformildet bog.

Forfatteren har ikke alene fokus på hvordan førstehjælp ydes. Der gives også en række rigtig gode råd til at forebygge, at grimme uheld og ulykker i det hele taget opstår. Og netop den del er bestemt også værd at tage med!

Som det gælder for voksne er det med børn også vigtigt, at man handler og i mindre grad, at førstehjælpen er helt perfekt udført. Bogen giver barnet en god forståelse for de vigtigste grundprincipper i førstehjælp og ikke mindst en forståelse for alvoren i alvorlige ulykkeshændelser.
Med ”Førstehjælp til og for børn” bliver den unge læser klædt bedre på til at håndtere en svær situation på en god og konstruktiv måde – og selv opleve, at det giver mening.

Hele vejen igennem byder bogen på forskellige førstehjælpsøvelser, der henvender sig til tre forskellige alderstrin.

”Førstehjælp til og for børn” er en vigtig og vedkommende bogudgivelse, der bør findes i enhver børnefamilie. Med sit formål tjener den en rolle, vi slet ikke kan underkende betydningen af. Der er al mulig god grund til at lade bogen her danne afsæt for, at ungerne får kendskab til førstehjælp i praksis – sådan som det også er muligt i dag via diverse foreninger, kurser og demonstrationer. Førstehjælp kan nemlig være af vital betydning.

Køb Førstehjælp til og for børn online

Skriv et svar